O vztahu takyturistů k přírodě nic příjemného nevypovídají odpadky, které po sobě tito takzvaní vyznavači pobytu ve volné přírodě zanechávají. Mnohdy i na místech, která jsou k táboření zakázána.

Tramp neznamená vagabund

Táboření na zapovězených místech se nevyhýbá ani Valašsku a Beskydám. „Jde o vředy, jejichž léčba je, bohužel, ve většině případů nemožná. Vztah k přírodě musí mít člověk prostě v sobě. Masňákům je třeba vstup do volné přírody přísně zakázat," řekl razantně Pavel Ouklický alias Pavouk, kterého ten správný a ohleduplný pobyt ve volné přírodě provází celý jeho život.

Trampům je jasné, že do módních katalogů svým oblečením neprorazí. „To ale neznamená, že musíme být považováni za nějaké vagabundy. My se na rozdíl od většiny lidí oblečených do moderních outfitů umíme v přírodě chovat. Neničíme ji," dodal Ouklický.

Počínání k přírodě nezodpovědných se nezamlouvá ani ochráncům přírody a hasičům. Jako nejzávažnější problém vidí vedle porušování zákazu táboření také rozdělávání ohně ve volné přírodě. Mnohdy i v přírodních rezervacích či chráněných oblastech.

„Na tábořiště a ohniště narážíme poměrně často například na Kněhyni nebo v sedle i na vrcholu Smrku," upozornil Valašský deník zástupce vedoucího Správy CHKO Beskydy Jiří Lehký.

Pokud ochránci přírody nezodpovědné táborníky, kteří zakládají ohniště nebo táboří přímo v rezervaci, dopadnou, mohou jim udělit až několikatisícovou pokutu. „Menší přestupky se snažíme řešit domluvou," poznamenal ochránce přírody. Současně ale uvedl, že chytit tyto lidi takzvaně při činu je otázkou náhody. „Spíš jde o to, aby lidé pochopili, že je nutné respektovat to, co platí," vysvětlil.

Určité problémy se v tomto směru vyskytují i na Pulčíně na Hornolidečsku. V kolébce valašského trempinku. Tady je sice dovoleno volně tábořit. Někteří lidé však k tomuto účelu využívají i míst mimo vyhrazenou oblast.

„Je to dlouholetý nešvar. Díky činnosti dobrovolných strážců a spolupráci se skutečnými trampy však naštěstí dochází ke změnám k lepšímu," dodal Lehký.

Přestože turisté a táborníci ve volné přírodě v Beskydech nemají za posledních několik let na svědomí žádné rozpoutání většího požáru, před jejich neuvědomělým počínáním hasiči varují. Oheň totiž může v krajině způsobit nedozírné škody.

„Hašení v horském terénu je velmi problematické. K ohni špatně dostáváme vodu i techniku. Často je tak k zásahu nutné využít vrtulníky," vyjádřil se tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Libor Netopil.

Z přírody až k obydleným oblastem

Problém s nepovoleným tábořením a zejména s rozděláváním ohně se však nevztahuje jen k chráněným oblastem a volné přírodě. Nepovolených ohnišť přibývá také v blízkosti obydlených částí měst. I když to s trampinkem a pobytem ve volné přírodě má pramálo společného, pobyt v přírodě v těsné blízkosti sídlišť měst získává na popularitě. Tady je dopadení hříšníků snazší.

„Snažíme se lidem zejména domlouvat," řekl zastupující ředitel rožnovských strážníků Marek Grossmann s tím, že podobná setkání však nezřídka souvisí i s popíjení alkoholu mladistvými. „V takových případech už postupujeme razantněji," dodal šéf strážníků.