Protože už však půjde jen o repliku, škoda na uměleckém díle je nevyčíslitelná. Autorem sochy zlínského partyzána byl totiž uznávaný umělec Vincenc Makovský.

Kuriózně došlo k tomuto poškození už podruhé. Před lety se ale sumka ještě našla. Ne však ve sběrně, ale pohozená v příkopě.

„Sumka se musí znovu vytvořit. Půjde o specializovanou práci restaurátora. Ten bude muset udělat novou formu, díl odlít a znovu připevnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, nepůjde o nic jednoduchého," uvedl Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu. Připomněl, že sumka se už ztratila v roce 2010.

Sochu partyzána odlil Vincenc Makovský krátce po druhé světové válce. „Vincenc Makovský byl především velmi zkušeným tvůrcem figur. Jeho plastiky jsou například součástí veřejného prostoru v Brně. Za druhé světové války žil ve Zlíně, kde pomáhal zakládat Školu umění. To bylo v celém protektorátu prakticky jediné místo s vysokoškolským stylem výchovy studentů v češtině," poznamenala Kateřina Pešatová, vedoucí odboru kultury, a připomněla tak období uzavření českých vysokých škol a likvidaci české inteligence za 2. světové války.

Významné dílo zanechal Vincenc Makovský i v nedalekém Uherském Brodě, kde vytvořil sochu J. A. Komenského.

Podle mluvčího zlínské radnice naštěstí nedochází k poškozování soch tak často. „Registrujeme tak jeden případ ročně," zmínil Zdeněk Dvořák. Podobně jsou na tom také v Otrokovicích. Ani tam není vandalismus na uměleckých dílech příliš častý.

„Za poslední roky nedošlo v Otrokovicích k poničení uměleckých děl. Velmi nás proto těší, že můžeme do parků instalovat sochy místních umělců a těšit se z nich. Sochy v parcích umisťujeme od roku 2009 a je pravda, že původně jsme obavy z vandalů měli," připustila Lenka Vaculová, mluvčí Otrokovic.

K poslednímu vážnému případu zbytečného ničení došlo tak ve městě před čtyřmi lety. Neznámý darebák nebo darebáci polámali 44 nově vysazených stromků v aleji podél řeky Dřevnice.

„Dalších šest lip někdo cíleně polámal v centrální části města," připomněla Lenka Vaculová. Přesto i v Otrokovicích mají zkušenost s poškozením významného díla. Dodnes se však neví, zda šlo skutečně o rabiátství, nebo zapůsobil například silný vítr.

„Při příležitosti vzpomínkové akce k 80. výročí letecké havárie v červenci 2012 byl v průmyslovém areálu Toma odhalen rekonstruovaný pomník, který připomíná místo tragické havárie letadla Tomáše Bati a jeho pilota Jindřicha Broučka. Krátce po odhalení byl pomník zničen, když byl povalen na zem. Příčinou mohl být vandal, ale také silný vítr. Pomník byl poté opět opraven," zakončila mluvčí Otrokovic.