Zastupitelé rozhodli o tom, že nebudou nadále snižovat počet míst, kde je možné automaty provozovat.

„Počet přístrojů totiž i tak stále klesá. Je to dáno tím, že se jich sami podnikatelé zbavují. Ukázalo se proto být účinnější dát limit na počet míst, kde můžou automaty být, než na počet samotných přístrojů," vysvětlil náměstek primátora Ondřej Běták.

Zastupitelé také ve stejném bodu odsouhlasili fakt, že majitel licence může podnikání přesunout na jiné místo. Pokud se tedy rozhodne hernu přemístit z lokality, kde do budoucna nebude moci automaty mít, může.

Musí ovšem získat nadpoloviční počet hlasů zastupitelů.

„Město v tomto chtělo být ještě přísnější a požadovalo většinu minimálně dvou třetin, ministerstvo ovšem s odvoláním na zákon o obcích tuto možnost zamítlo," dodal mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.