Záměr Sdružení obcí Hornolidečska obyvatele této části Vsetínska nadchnul.

„Rozhodně jde o skvělý počin. Může se stát, že někdo z lidí se ocitne v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejde. Zatím platí, že když nezbývá nic jiného a takový člověk musí do domova důchodců, pak je daleko od míst, kde je zvyklý žít. To se stavbou nového zařízení změní," vyjádřil se Bohumil Juráň.

Právě toho si bylo sdružení obcí vědomo a rozhodlo se pro stavbu Domu sociálních služeb Hornolidečska. Areál vznikne v objektu mateřské školy.

„Stejně velký objekt k ní ještě přistavíme. Součástí se stane rovněž zahrada," sdělil starosta Valašské Polanky a předseda Sdružení obcí Hornolidečska Josef Daněk.

Dům sociálních služeb Hornolidečska bude mít tři části. Denní stacionář pro až patnáct stařečků a stařenek.

„Dalším samostatným celkem se stane penzion pro dvacet osob. Ty zde budou ubytovány. Zázemí tu pak najde rovněž pracoviště pro terénní sociální služby," poznamenal Daněk.

Sdružení obcí Hornolidečska má již zpracován projekt a vydáno již bylo rovněž územní rozhodnutí. Kdy ale se stavbou začne, není doposud jasné.

„Naší snahou je mít vše hotovo do konce roku 2016. Bude ale záležet na tom, zda najdeme vhodný grant, který nám pomůže s financováním a zda na něj vůbec dosáhneme. Jsme ale v tomto směru optimisty," řekl Valašskému deníku Josef Daněk.

Rozhodnutí Sdružení obcí Hornolidečsko vítá také poslanec parlamentu Petr Kořenek.

„Dobrá zpráva především s ohledem na skutečnost, že populace stárne," podotkl Kořenek.

Podle Kořenka se kdokoliv z nás může ocitnout v situaci, že bude podobná zařízení potřebovat. Bylo by smutné, kdybychom se nedokázali o lidi, kteří celý život poctivě pracovali, postarat. A kde jinde než v prostředí, které je jim důvěrně známé," vyjádřil se poslanec.

Rozpočet stavby je v současné době vypočten na přibližně padesát milionů korun. Na jeho krytí se, kromě již zmiňovaného případného grantu, bude podílet všech 15 obci sdružení.