Kdybyste nepracoval jako starosta, co byste dělal?

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní. Vzděláním jsem tedy strojní technik. Pokud bych nebyl v příštím období zvolen starostou, zřejmě bych se ke strojařině opět vrátil.

Odkdy jste starostou a čeho byste chtěl do konce svého funkčního období dosáhnout?

Starostuji již docela dlouhou dobu. Poprvé mě lidé zvolili do funkce starosty v roce 1992. Až na čtyřleté přerušení starostuji doteď. Spolu se zastupiteli se snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro život všech obyvatel Police, ale i jejích přátel a také všech, kteří do naší obce zavítají.

A čeho bych chtěl dosáhnout? Především toho, aby všichni naši obyvatelé byli spokojení. Z investičních akcí, které by měly zajistit spokojenost obyvatel je to především dokončení kanalizace. Dále pak oprava komunikací a také komunikací pro pěší. Snažíme se také pracovat na tom, aby v naší obci byly vhodné podmínky pro výstavbu nových rodinných domů a lidé u nás měli chuť žít.

Co vám povolání starosty přineslo?

Funkce starosty je především velmi náročná časově. Je velmi těžké rozdělit čas mezi pracovní záležitost, rodinu a volný čas. Vše se navzájem propojuje a i ve volném čase je mnohokrát nutné řešit pracovní záležitosti a ne vždy jen ty příjemné.

Co vás na této práci nejvíce příjemně a nepříjemně překvapilo?

Jak už jsem zmínil v předešlé odpovědi, nepříjemně mě překvapilo, kolik času svou funkcí ztratím. Je jedno, zda starostujete v malé obci nebo ve velkém městě. Povolání starosty je spíše slib a závazek než zaměstnání.

Jaké je na obecním úřadě momentálně nejaktuálnější téma?

V současné době se na obecním úřadě připravujeme na zimní období a věci s ním spojené. Pracujeme také na přípravě rozpočtu na příští rok. S tímto rozpočtem souvisí připravované investiční akce, jako jsou právě lepší komunikace nebo dokončení kanalizace.

Na co se v Policích nejvíce těšíte?

Osobně se těším z každého úspěšně realizovaného projektu v naší obci. Někdy i z drobných věcí, protože také ty mohou zlepšit životní podmínky obyvatel Police.

Na co byste pozval případné turisty?

Z Police, která je situována na kopci, je za příznivého počasí nádherný výhled na okolní krajinu. K vidění je například Javorník, Radhošť. Někdy se nám ukáže také Praděd. Rovněž je zde krásné stromořadí v horní části obce, kde je dominantní stavba kaple Božského srdce Páně. Pro sportovní nadšence je připraveno víceúčelové hřiště. Ratolesti se mohou vyřádit na nově vybudovaném dětském hřišti.

Vnímáte jako výhodu, nebo nevýhodu fakt, že starostujete menší obci, a většina lidí vás tedy osobně zná?

Starostovat v menší obci se mi určitě zdá jako velká výhoda. Většinou se všichni navzájem známe, což nám usnadňuje komunikaci mezi sebou. Společně pak můžeme řešit záležitosti, které se nás týkají a nejsou nám cizí.

Chtěl byste něco vzkázat obyvatelům Police?

Všem svým spoluobyvatelům bych chtěl vzkázat, že Police je krásným místem pro život a každý, kdo zde s námi bydlí, by se měl alespoň snažit přispět ve svém okolí k vzájemné mezilidské pohodě, která by vedla k tvůrčím nápadům a zkvalitnění života každého z nás.

MICHAELA HORÁKOVÁ