Deník přináší grafický přehled všech plánovaných dopravních staveb druhé a třetí třídy v režii ŘSZK a k tomu také navíc přehled staveb první třídy, které staví či postaví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dohromady i s přislíbenými dotacemi z Evropské unie se má na krajských silnicích proinvestovat zmiňovaných 550 milionů korun. Podle schváleného rozpočtu bude mít ŘSZK k dispozici 125 milionů korun na investice a 383 milionů na provoz.

„Pokud jde o investice, letos dostáváme o 40 milionů méně než v roce 2012 a jsme na stejné úrovni jako v roce 2011," řekl k plánům Bronislav Malý, ředitel ŘSZK, které letos zahájí tři stavby za vlastní peníze a dalších devět s přispěním dotací. Čtyři další projekty přitom začaly již vloni a jeden se kvůli výběrovému řízení přesunul do letošního plánu. Ředitelství také počítá s tím, že pět staveb bude dokončeno nejdříve na jaře 2014.

„Celková hodnota 17 staveb v letošním investičním plánu podle kontrolních rozpočtů činí 1,1 miliardy korun. Z toho 13 staveb letos nově zahajovaných má hodnotu 577 milionů korun," sdělil ředitel Malý.

„Při výběrových řízeních na zhotovitele stavby však zpravidla dochází k vysoutěžení nižší ceny. Pokud se takto podaří dosáhnout určité úspory, můžeme ještě během roku zahájit některou další investiční stavbu, která zatím v plánu není," doplnil Malý.

Zatím nejdražší stavbou, u kterých má ŘSZK již jasno o ceně, je obchvat Holešova. S projektem ředitelství začalo vloni v dubnu a stát by měl bezmála 292 milionů korun. Z toho má pochopitelně radost starosta Holešova Pavel Svoboda.

Přehled dopravních staveb ve Zlínském kraji v roce 2013

Pro detail grafiku rozklikněte

Obchvat městu výrazně uleví

„Na dokončení se samozřejmě těšíme, protože to uleví celému městu. Výrazně by se měla snížit frekvence dopravy. Přes obchvat by jezdila například auta z Kroměříže na Zlín či ze Zlína na Valašské Meziříčí. A to rozhodně pocítíme," věří Svoboda projektu, jemuž předcházely dlouhé roky jednání.

„Získání dotací předcházelo osm let přípravných prací. Jsem rád, že jsme dospěli až k tomuto okamžiku. Jsem přesvědčen, že význam této stavby se ještě zvýší, až pomine nynější hospodářská krize a k Holešovu se přiblíží rychlostní komunikace R49," řekl před podpisem smluv k projektu Malý. Druhým nejdražším projektem je nedaleké propojení silnic u Bystřice pod Hostýnem. Oba projekty jsou si podobné v tom, že vznikají takzvaně na „zelené louce", neboť jsou úplně nové.

Pro Fryšták je prioritou R49

Důležitým bodem v dopravě bude také Fryšták, kterého se týkají rovnou tři projekty. Dva krajské (rekonstrukce silnic II. třídy) a jeden celostátní (výstavba rychlostní silnice R49).

„Pro nás je jasnou prioritou silnice R49, jejíž výstavbu očekává vedení města i obyvatelé. V každém případě to bereme pozitivně, protože půjde víceméně o obchvat města, které je momentálně extrémně zatíženo dopravou. O dalších dvou rekonstrukcích již dlouhou dobu jednáme s krajem a jsem pochopitelně také moc rád, že se je podaří udělat. Hlavně cesta na Horní Lapač je již velmi nebezpečná," popisuje starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Řidiči doufají v rychlost oprav

Na opravy některých úseků v kraji se samozřejmě těší také řidiči. „Rychlostní silnice pro mne tak důležité nejsou, ale rozhodně jsem zvědavý na obchvat Holešova. Jsem rád, že už se postupně dokončuje rekonstrukce mezi Malenovicemi a Otrokovicemi. Snad už to bude brzy úplně hotové," přeje si řidič Pavel Sokol.