Z původně udělené tříapůlmilionové pokuty však podle rozhodnutí ministerských úředníků má provozovatel zaplatit „pouze" jeden a půl milionu korun.

„Odvolací orgán dospěl k závěru, že sankce uložená prvoinstančním orgánem je příliš vysoká. Proto ji přiměřeně snížil," píše se v odůvodnění rozhodnutí, pod kterým je podepsán ředitel odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí Miroslav Libecajt.

Po
dle odůvodnění rozhodnutí musí být postih za protiprávní jednání citelný, aby odradil od prohřešků. Zároveň však nesmí být natolik výrazný, aby do budoucna znemožnil provozovateli jeho výkon činnosti.

Tím však celý případ, zdá se, nekončí. Podle Petra Křemenského, jednoho ze zaměstnanců společnosti Joga Luhačovice, která skládku vlastní napůl s městem Slavičín, se hodlá firma proti rozhodnutí bránit.

„Do dvou měsíců chceme podat proti rozhodnutí žalobu," nechal se slyšet. „Při posuzování celé věci došlo podle našeho názoru k natolik závažným chybám, že se musíme bránit soudně," dodal.

Rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci 18. srpna a pokuta byla splatná do patnácti dnů od tohoto data.

Město, které vlastní podle obyvatel skládku znečišťující životní prostředí z jedné poloviny, se zajímá, jestli má firma na zaplacení pokuty peníze. Dosud však nedostala odpověď.

Společníci firmy Skládka odpadů Slavičín, tedy Joga Luhačovice a město, se již delší čas nemohou shodnout téměř na ničem. „Město ve společnosti nemá ani svého jednatele, protože druhý společník, respektive jednatel Josef Gabryš, všechny návrhy odmítl," konstatoval místostarosta města Pavel Pinďák.

„My to vnímáme tak, že jednatel Josef Gabryš má na vzniklé situaci velký podíl a je pravděpodobné, že část škody budeme vymáhat po něm," naznačil místostarosta.

Jednatel už před časem městu nabídl, že od něj podíl ve společnosti odkoupí. Radnice odmítla. Tím by totiž ztratila nad provozem skládky jakoukoli kontrolu. Firmě Joga Luhačovice nabídla to samé. Dodnes prý bez reakce.

„Pouze ústně mi bylo sděleno, že nabídnutá cena, která byla stejná jako v případě nabídky, jakou dostalo město od pana Gabryše, není adekvátní," dodal. Co bude s provozem skládky dál, se přesně neví.

V případě, že by společnost Skládka odpadů Slavičín na uhrazení pokuty neměla peníze, mohlo by její vymáhání celním úřadem vést až k exekuci nebo insolvenčnímu řízení.

ROMAN BUČEK