Podle České spořitelny má družstvo vůči ní závazek po splatnosti delší tří měsíců vyplývající z poskytnutých úvěrů. Smlouvy se týkaly poskytnutí úvěru na nákup materiálu a zařízení potřebného k pěstování vinné révy, na koupi vinného sklepa, technologie a rekonstrukce sklepa.

„Dlužník je dlouhodobě v prodlení se splácením jistiny úvěru jakož i úroků. Celková pohledávka navrhovatele za dlužníkem vzniklá z titulu úvěrových smluv činí 15 114 272, 32 koruny,“ uvádí se v insolvenčním návrhu.

Podle České spořitelny má JZD Slušovice splatné pohledávky vůči dalším subjektům, které neplní, konkrétně vůči Finančnímu úřadu ve Zlíně a vůči obchodní firmě BIO Světlá, spol. s r.o.

Obchodní ředitel JZD Slušovice Milan Kristek dnes řekl, že dluhy vůči spořitelně jsou kryté majetkem technologií, na které byly úvěry vydané.

„Není to dluh, který by nebylo možno uspokojit, jednáme o odprodeji majetku,“ řekl Kristek.

JZD Slušovice převzalo název po družstvu, které zde zažilo největší slávu na konci 80. let.

Podle Kristka však nynější družstvo nemá s tím původním žádný vztah, chce pouze navázat na dřívější jméno podniku v zemědělství. Zaměstnává deset lidí, orientuje se na rostlinnou výrobu, zejména sadařství, má 160 hektarů švestkových sadů.

JZD jedná také s investorem

„Jednáme se strategickým investorem, který by do družstva vstoupil,“ poznamenal ředitel Milan Kristek s tím, že investor bude mít zájem možná i o vinařství, kterým se družstvo ve Slušovicích také zabývá.