Řeč je o kunovické jízdě králů, která se uskuteční od 16. do 18. května. O tom, že přípravy na tuto akci jsou v plném proudu, se se Slováckým deníkem podělila starostka města Kunovice Ivana Majíčková.

Co to vlastně je jízda králů a co v současnosti znamená pro samotné Kunovice?

Pro nás je to samozřejmě jedna z nejdůležitějších akcí, které se ve městě konají. Je to především ukázka našich tradic. Legend o vzniku této slavnosti je víc, ale třeba jedna z nich praví, že jak dříve mladí chlapci trávili s koňmi spoustu volného času, tak také mezi sebou pořádali různé hry na krále, spočívající v nejrůznějších závodech, kdo to s koněm umí nejlíp. Ten nejšikovnější byl nakonec králem, což možná byl jeden z impulzů pro samotnou pozdější slavnost. Právě na připomenutí dlouholetého soužití člověka s koněm si my v Kunovicích v rámci naší jízdy hodně zakládáme. Dříve bylo naprosto přirozené, že chlapci měli koně skoro v každém domě a uměli se o něj starat. Jednou za rok si jej vyzdobili, aby se pochlubili, jak jej umí ovládat, což jistě není pro mnoho lidí jednoduché. Tím spíše je podle nás důležité tyto tradice připomínat v dnešní době, kdy se mladí lidé již tolik s koňmi nesetkávají. Jízda je v našem pojetí ohlédnutí do minulosti, ale právě s propojením do přítomnosti. A na tom jsme postavili myšlenku zbudování Areálu jízdy králů.

Co si pod tím máme představit?

Vzhledem k tomu, že dnes sice hoši nejezdí na koních, ale na jízdních kolech, bruslích či skateboardech, náš areál pro jízdu králů bude obsahovat i prvky pro budoucí využití právě pro tyto aktivity. Bude v něm malý okruh pro brusle či koloběžky a na něm bychom mohli do budoucna pořádat i pro dnešní děti takové hry na krále. Samotný areál mimo to nabídne i expozici fotografií právě z minulých jízd králů.

Jak náročná je organizace takové akce pro samotné město?

Bez přispění města by podnik takového charakteru samozřejmě nebylo možné uskutečnit. Město akci pořádá a zaštiťuje, je s tím spojené množství administrativy, musíme zajistit nějaké občerstvení. Komunikujeme s organizátory či s rodinou krále, již od minulého roku se scházíme a detailně pilujeme kompletní program. A musíme samozřejmě sehnat finanční prostředky na to, aby se celá akce vůbec mohla uskutečnit. Většina finančních toků totiž prochází rozpočtem města. Na naší jízdě ve většině případů nevybíráme žádné vstupné, takže to pro město rozhodně není žádná výdělečná akce. Je to opravdu spíš připomínka tradic pro lidi a na tom jízdu králů stavíme především. Největší podíl padá na pana Milana Staška, který se chopil organizace celé akce, ale na přípravách se podílí velká spousta dalších lidí. Jsem velmi ráda, že se do organizace zapojují takřka všechny spolky a sdružení, které u nás ve městě máme. A netýká se to jen seskupení folklorních, ale třeba také sportovních. Strašně moc lidí nám vychází vstříc, nabízejí pomoc jak nám, tak také třeba rodině krále. Desítky našich žen se také více než měsíc podílely na výrobě ozdob pro koně budoucí družiny. Určitě můžu říci, že hodně lidí touto akcí doslova žije. Výsledek je tak prezentací jak naší kultury, tak také života v našem městě jako takovém.

S čím většinou bývají při přípravách největší problémy?

Nejdůležitější bývá hlavně sehnat krále. Naštěstí v letošním roce to nebylo až tak složité, neboť rodina Simanů už dlouho plánovala, že jejich syn bude jednou králem, což nám situaci hodně ulehčilo. Jednoduché není ani domluvit a sehnat koně, a to především takové, kteří se snesou v průvodu a kteří vydrží ve své vzájemné blízkosti. To se týká hlavně koní pro krále a pážata, kteří jdou vedle sebe ve velmi těsné blízkosti, proto se musí dobře znát. Důležitá je také tvorba doprovodného programu nebo zajištění propagace celé akce. Podcenit se ale nesmí ani otázka bezpečnosti, proto průběžně uskutečňujeme schůzky s policií. Kunovice třeba oproti Vlčnovu nelze jen tak uzavřít pro veškerou dopravu a o to je to náročnější. Pro letošní jízdu králů chceme také daleko pečlivěji vybrat pořadatelskou službu, než tomu bylo u některých našich minulých akcí. Toto je rovněž důležitý faktor. Spousta lidí je totiž bohužel hodně neopatrných a jdou třeba i s malými dětmi do těsné blízkosti koní.

V čem spatřujete hlavní rozdíly v jízdě králů v Kunovicích od ostatních obcí, kde se tato tradice rovněž udržuje?

Ve všech obcích je rituál do jisté míry podobný, liší se pak především doprovodné programy. My se snažíme soustředit především na koně, a proto v sobotu pořádáme formanskou jízdu, v rámci které se budou všichni moci projet po městě na povozech či kočárech. Myslím si, že pro řadu dětí, ale i starších lidí to může být velice zajímavý zážitek. Možná právě ti starší si u této příležitosti vzpomenou na doby, kdy bývali s koňmi daleko více ve styku. Kůň byl dřív velice významným pomocníkem v rodinách, bez něj to třeba na poli nešlo. Jsem velice ráda, že se i členové družiny učí sami jezdit na koni, snaží se je umět ovládat tak, aby nemuseli mít při sobě vodiče. Už teď pravidelně jezdí a intenzivně se s koňmi seznamují.

Jak se podle vás vlastně jednotlivé regionální jízdy králů vzájemně vnímají? Jde o konkurenci, anebo se naopak dokážete v něčem i inspirovat?

Určitá rivalita mezi jednotlivými obcemi pořádajícími jízdu králů tu bývala možná kdysi dříve a podle mě byla spíš zbytečná. Dnes už to vnímáme jinak. Já bych třeba za Kunovice ráda poděkovala starostovi Vlčnova panu Pijáčkovi, že ukázal dobrou vůli a při přístupových rozhovorech o zápisu do seznamu UNESCO to byl právě on, kdo prosazoval, že jízda králů není jen Vlčnov, ale také Hluk, Kunovice či Skoronice. My sami teď v rámci Regionu Slovácko zajišťujeme propagaci v celostátním tisku všem jízdám králů dohromady, takže si myslím, že dnes je to spíš opravdu o partnerství.

V rámci své funkce nepochybně absolvujete bezpočet jednání, stává se vám, že se vás někdo dotazuje právě na jízdu králů v Kunovicích?

Tak, vzhledem k tomu, že se tato slavnost u nás obnovila až v roce 1996, přece jen je třeba právě vlčnovská jízda daleko známější. Ale všichni samozřejmě intenzivně pracujeme na tom, aby i naše tradice vešla do širokého povědomí veřejnosti.

Budou s letošní jízdou králů v Kunovicích spojena i nějaká význačná jména?

Především mám velkou radost, že nad naší jízdou králů převzal osobní záštitu pan prezident Miloš Zeman, který uznal tuto tradici jako významnou akci. Bohužel se z účasti omluvil, protože nemůže osobně přijet. Ale pozvali jsme také lichtenštejnskou princeznu, která je velvyslankyní ve Vídni, a to z toho důvodu, že náš Panský dvůr je bývalým majetkem právě lichtenštejnských knížat. Dále nám svou účast již potvrdil například kulturní atašé amerického velvyslanectví v Praze Robert Zimmermann. A rovněž chystáme jedno velké překvapení, které se týká jak koní, tak i povozu a především návštěvy jedné významné osobnosti, úzce spjaté s historií Kunovic. Ale víc nebudeme prozrazovat, ať návštěvníci zatím zkusí hádat. A všechny je samozřejmě tímto na naši jízdu králů srdečně zvu.

Ivana Majíčková se narodila v roce 1961. Vystudovala Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou praxi vykonávala v Tupesích, Hluku či Kunovicích. Od roku 1990 pracovala pro město Kunovice v oblasti kultury a v roce 2002 vstoupila do komunální politiky. Byla zvolena jako nezávislý kandidát nejdříve místostarostkou města Kunovice, od roku 2010 zastává post starostky. Stala se také předsedkyní správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví a členkou dozorčí rady Regionu Slovácko. Od roku 2011 je také členkou Zastupitelstva Zlínského kraje.