Ještě před měsícem vypadala situace napjatě. Obecní zastupitelstvo přijalo memorandum o zamezení nakládání s veškerými odpady na území vesnice. Starosta Roman Jílek s týmem poradců vypracoval nesouhlasný odborný posudek, jenž předal krajskému úřadu. „Nic takového se tu prostě dít nebude. I kdybychom se měli s firmou soudit," tvrdil tehdy odhodlaně. Velké betonové silážní jámy nakonec skutečně zůstanou prázdné. Krajský odbor životního prostředí a zemědělství nevydal souhlas k provozu zařízení. „Provozovatel nepředložil potvrzení o těsnosti všech jímek, žlabů a potrubí v předmětném zařízení dekontaminační plochy. Dále nepředložil provozní řád zpracovaný dle požadavků zákona o odpadech," informovala mluvčí krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Proti rozhodnutí úřadu nepodala žádná ze stran odvolání. Proto včera nabylo právní moci. Současně úřad zahájil řízení o nápravných opatřeních spočívajících v odstranění odpadů a prosakujících vod z jam.

Ve žlebech měl zamořený odpad čistit jejich vlastník, firma Reomap kroměřížského podnikatele Zdeňka Krče. Tomu se výsledek řízení u krajského úřadu nechtělo Slováckému deníku příliš komentovat. „My si své věci řádně plníme, nebudu se o tom bavit s novináři. Vidím, že pan starosta proti nám tvrdě brojí. Až po mně zase někdy bude chtít půjčit parkovací plochu, víte, kam ho slušně pošlu," narážel Zdeněk Krč na fakt, že obci umožnil parkování na svých pozemcích o loňském leteckém dnu v Boršicích.

Naopak starosta Jílek je spokojený, že se v obci s nebezpečnými odpady nebude nijak manipulovat.

„Zastupitelstvo mě pověřilo, abych tomu zabránil všemi dostupnými prostředky. Udělal jsem vše pro to, abych usnesení splnil. V obci stojíme o úplně jiný typ podnikání, například drobnou kovovýrobu nebo zámečnictví," podotkl Roman Jílek. Toxické odpady se v silážních jámách boršického družstva ukládaly a dekontaminovaly od začátku devadesátých let až do roku 2009. Podle vedení obce k tomu není zařízení určeno, například i kvůli tomu, že v betonu jsou praskliny, kudy nebezpečné látky vytékají. Do budoucna však podle krajských úředníků nelze vyloučit, že provozovatel o povolení ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů opětovně požádá.