A jakkoli to leckoho překvapí, i na Kroměřížsku se občas turisté třeba i na osvědčené trase ztratí. Důvodem jsou většinou vykácené stromy se značkami.

Například v Hostýnských vrších je poměrně hustá sít značených tras hojně využívána a léty prověřena. Přesto nastane situace, kdy tam lidé zabloudí.

„Dost časo se tu setkáváme se zbloudilými turisty, které navigujeme správným směrem," potvrzuje vedoucí Horské chaty Slovan na Tesáku Bohdan Wágner. Podle něj by mohly být trasy lépe upravené i značené.

„Turistické značky často na stromech a ukazetelích chybí. Je to asi tím, že se tady v poslední době dost stromů pokácelo," míní Wágner.

Opačnou zkušenost má ovšem třeba paní Alena z Holešova. „Nejvíce chodíme asi do Hostýnek a na Brdo, značky tam jsou dobré. Ale je to možná tím, že terén už dobře známe," připouští turistka.

Obnova barevných značek probíhá ze strany Klubu českých turistů (KČT) vždy jednou za tři roky. „Bude ale záležet na příštím roce, zda na to budeme mít dostatek financí," podotýká předsedkyně KČT Libuše Valentová.

Na obnově značek se podílejí většinou dobrovolníci. „Projdou určitým školením a praxí, než začnou značit samostatně. Do svých značkařských obvodů jsou pak přidělování podle místa bydliště," vysvětlila Valentová.

Nové trasy vznikají obvykle podle požadavků například obce, samotných značkařů nebo turistického zařízení které by bylo rádo, aby tudy nějaká trasa vedla.

„Nejčastěji se to snažíme řešit spíše doplněním té stávající, ale není problém se o všem domluvit a může vzniknout i trasa nová," dodala předsedkyně.

Jediná nová turistická stezka v regionu v letošním roce vzniká právě v těchto dnech na Morkovicku.

„Jsem zrovna v terénu, ale novou případnou trasu nemůžeme pořádně rozluštit, protože cesty ve skutečnosti neodpovídají tomu, co je na mapě," poznamenal pro Deník značkař Vojtěch Zicháček z Bystřice pod Hostýnem.

Nový okruh by podle něj měl vést z Morkovic na Pačlavice, který by navázal na stávající červenou trasu, která vede ze Švábenic.

„Požadavek přišel z Morkovic kvůli jejich tradičnímu Morkovickému véšlapu. Chyběl jim značený okruh, takže na tom momentálně pracujeme," dodal Zicháček.

Minulý rok přitom právě v této lokalitě jednu vyznačenou trasu zrušili.

„Kultura se i tady mění, začalo to zarůstat křovím a bylo evidentní, že cestu nikdo nevyužívá, byla to tedy zbytečně vyznačená cesta," vysvětlil značkař. Nová, právě vznikající trasa by měla tu starou do jisté míry nahradit. „Normálně ale téměř žádné trasy nerušíme, obvykle je vždy jen obnovujeme," uzavřel Zicháček.

Víte o nějaké trase, která není vyznačena právě ideálně? Napište nám svůj tip nebo diskutujte