Čínština jako nejrozšířenější jazyk na světě, kterým mluví každý šestý člověk na Zemi a který je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN, má velkou perspektivu. Do budoucna její globální význam ještě poroste.

I v rámci České republiky se neustále zvyšuje počet obchodních vztahů s Čínou a řada zaměstnavatelů upřednostňuje uchazeče o práci se znalostí čínštiny.

Čínsky v angličtině

V první fázi bude kurz probíhat tři měsíce od zahájení zimního semestru do prosince 2012. Výuka bude probíhat v angličtině a povede ji Yiying Guo, absolventka oboru učitelství čínštiny jako cizího jazyka na Shandong University v Číně.

Po vyhodnocení zkušeností s realizací kurzu nabídne UTB výuku také pro zájemce z řad podnikatelské sféry. Bližší informace ke kurzu zájemci získají na Mezinárodním oddělení UTB.