Ani drobné mrholení neodradilo členy dětského folklorního souboru Marenka od toho, aby nevyrazili od huštěnovického muzea s Marenou, symbolem zimy, ulicemi obce k Baťovu kanálu. Rituálu vynášení zimy a vítání jara se spolu s občany zúčastnili představitelé Huštěnovic, starosta Aleš Richtr a místostarostka Petra Valentová. U vodního toku děti s jednou z maminek figurínu vysvlékli a poslali ji po vodě pryč. Jako kontrast k Mareně přinesli do muzea létečko a předali jej tam starostovi obce. „Touto akcí, jsme se snažili dětem i dospělým přiblížit staré tradice a zvyky," informovala Táňa Smětáková.

V muzeu pletla pomlázky. Jak je z vrbového proutí kroutí, na to nakukoval nejen starosta obce, ale také děti a dospělí. Před jejich zraky tvořila v expozici drátované kraslice Jarmila Vajďáková z Vizovic, reliéfní techniku zdobení vaječných výdunků tu předváděla Hradišťanka Slobodanka Kolajová. Ve velikonočně laděné expozici se mohli návštěvníci setkat s výrobky ze šustí, sena a umělých květin, vytvořenými Marií Šuranskou, nebo s odlévanými přírodními glycerinovými mýdly od Sylvy Jarošové z Boršic.

V muzeu byla poprvé k vidění část ze tří stovek kraslic, které muzejnímu spolku, jenž předvelikonoční akci pořádal, věnovala uherskohradišťská sběratelka Eva Temelová. „Abychom mohli všechny darované kraslice vystavit, musíme zakoupit další prosklenou vitrínu," kula plány Alena Bazalová, předsedkyně muzejního spolku.