Podle tamního starosty Lubomíra Musila byl projekt vypracován pro zlepšení kvality životního prostřední v obci i okolí a také zlepšení podmínek nakládání s odpady.

„Do akce se zapojily také sousední obce, konkrétně Střížovice, Sulimov, Karolín, Vrbka, Bařice a Velké Těšany," vyjmenoval kvasický starosta.

Na základě dohody bude podle něj do obcí přistaven kontejner. „Ten po naplnění odvezeme do kvasické kompostárny, kde to naši pracovníci zváží a zlikvidují a my to potom těm obcím naúčtujeme. Cena bude tři sta, možná tři sta padesát korun za tunu zpracovaného odpadu," předpokládá starosta.

Projekt začali v Kvasicích realizovat loni na podzim a po necelém roce je téměř dokončen. Finance na něj obec sehnala z různých zdrojů.

„Na projektu v hodnotě 1 895 670 korun se podílely Státní fond životního prostředí a Evropský fond soudržnosti. Poskytly na vybavení kompostárny dotaci ve výši devadesáti procent, zbylých deset zaplatila obec," řekl starosta.

Upozornil zároveň na další projekt spojený s kompostárnou, na zavedení separace a svozu bioodpadů totiž získala obec také dotace. Jak starosta zdůraznil, biomasa přeměněná na kompost bude lidem, kteří ji mohou využít třeba na zahrádky, k dispozici zdarma. ⋌(jap)