Nejvyšší počet registrovaných čtenářů na počet obyvatel zaznamenali v poslední době v Ostrožské Nové Vsi. „Nejčtenější jsou u nás detektivky a historické romány. Nejžádanějším autorem je pak Vlastimil Vondruška a jeho historické romány," prozradila vedoucí knihovny v Ostrožské Nové Vsi Hana Uherková. Dalším nej se pyšní v Nivnici, tamní knihovnu navštívilo za rok 2012 celkem 6 781 čtenářů, což je nejvíce v regionu. „Z autorů je nejžádanější Vlastimil Vondruška a Simona Monyová. Pro školy i školky pořádáme různé besedy, občas zveme i spisovatele. Tradicí je u nás pasování nových čtenářů," upřesnila vedoucí Obecní knihovny Nivnice Justina Bradáčová. Smutné nej má bělokarpatská obec Lopeník, patří k nejméně navštěvovaným. Výpůjční doba knihoven v menších obcích je většinou omezena na pár hodin týdně jen v určité dny a především v odpoledních hodinách. Zájem není tak velký a knihovnu většinou obsluhuje člověk jako vedlejší zaměstnání.

Všechny malé obecní knihovny pak zaštiťuje ta největší v okrese, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. „Podle celostátní směrnice jsme pověřeni knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, abychom vykonávali tuto činnost," potvrdila vedoucí útvaru regionálních služeb Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Jiřina Lapčíková. Své služby poskytuje všem knihovnám na Uherskohradišťsku. Regionální funkce jsou hrazeny z prostředků Zlínského kraje. V rámci nich poskytuje poradenskou a konzultační činnost, metodické plány, rozbory a statistiky knihovnických činností. Dále vzdělávání knihovníků, semináře, tvorbu výměnných knihovních fondů a jejich distribuci, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuci, servis výpočetní techniky a další.

Autor: Pavla Pinďáková