Vysokou produkci mléka zde zajišťují dojnice holštýnského skotu. Díky správnému chovu se množstvím produkce mléka zařadili na druhé místo v celorepublikovém měřítku. Starají se zde o více než šest set krav tohoto plemene. Ročně vyprodukují kolem šesti milionů litrů mléka.

Z úspěchu zemědělského družstva mají radost samotní obyvatelé Zašové. „Je dobře, že se u nás zemědělství opět začíná dařit. Zajistí to více pracovních míst v našem regionu a také zlepší prodej českých výrobků," zaradovala se studentka Markéta Žaludková.

Kromě zvyšování produkce mléka se snaží v Zašové zvýšit také reprodukci holštýnského skotu. „Holštýnský skot je vysoce mléčné plemeno. Podle fáze laktace a produkce mléka je skot ustájen v několika skupinách, které jsou odlišně krmeny" sdělil místopředseda Jan Jadrníček.

K dosažení lepší užitkovosti dojnic je zapotřebí především dobrá péče. Jedním z nejdůležitějších faktorů je vyváženost dávky, které je složena z objemných a jadrných krmiv, minerálů a vitamínů. „Naši pracovníci se radí s výživovými specialisty, kteří určují složení krmné dávky podle počítačových programů," prozradil Jan Jadrníček.

Družstvo hospodaří na poměrně velké části zemědělské půdy, kterou využívá také k pěstování krmiva. „Půda, na které pěstujeme krmivo, musí být velmi kvalitní," vysvětlil Jan Jadrníček.

O úspěchu zemědělského družstva vypovídá také fakt, že se snaží o takzvaný uzavřený obrat stáda. „V praxi to znamená, že nedoplňujeme chov skotem zvenčí. Cílem je, aby stádo bylo doplňováno jalovicemi z vlastního chovu," pokračuje místopředseda družstva.

Reprodukci zemědělcům ze Zašové usnadňují také moderní technologie, které používají. „Pro oplodňování jalovic používáme i sexované sperma. To nám zaručuje, že se narodí jalovička, což umožňuje dostatečný počet jalovic pro doplnění obratu stáda a případný prodej," přiblížil místopředseda.

Zlepšení situace v zemědělství potvrzuje také ředitel agrární komory Valašsko Josef Radílek. „V zemědělských družstvech, kde se specializijí na produkci mléka, je situace na dobré úrovni," potvrdil Josef Radílek. Produktivita i užitkovost se tak v našem okrese za posledních pár let výrazně zlepšila.

Podle Radílka se počet takových podniků snížil, přesto však vyprodukují podobné množství jako počátkem devadesátých let. „V okresním měřítku se užitkovost v posledních letech dvojnásobně zvýšila," dodal Josef Radílek z Agrární komory Valašsko.

Autor: Michaela Horáková