„Gdes to fáro zastavil? Tady stáť nemóžeš. Tadyma sa poženú hordy nejakých banditů a my je budeme lapať," vyjukl na mě jeden z portášů a nasměroval mě do patřičných míst.

Moje první kroky pak vedly do dobového vojenského ležení. „Postaveno je tady od pátku. Postarali se o to vojáci v historických uniformách," říká starosta Valašské Bystřice Miroslav Martinek.

Přiznám, že jsem čekal vesnici plnou dobových vojáků. Jsou tady. Ale dopoledne většinu přítomných ve vojenském ležení tvoří rozjařené děti. Portáši a jejich budoucí sokové totiž pro nejmenší připravili zajímavé soutěže. Zasněný sleduji, jak omladina „loví ryby", střílí z kuší na terče, hází kroužky, ale taky hraje golf.

Předbitevní odpoledne ve Valašské Bystřici uklidňuje domácí folklorní soubor Troják. Pomáhá mu v tom i divadelní představení Ondraš, pan Lysej hory v podání členů Lašské divadelní společnosti Gigula.

A pak… Centrum vesnice ovládla řež. Tedy ukázka historické bitvy nazvané Ve spárech orla. „Inspirovali jsme se protihabsburskými rebeliemi v době třicetileté války," povídá mi Miroslav Martinek, který je nejen starostou, ale také místopředsedou Valašského sboru portášského.

Do bitevní ukázky se zapojují členové valašskobystřického Portášského sboru, Kuruci ze slovenského Liptova a členové několika dalších spolků vojenské historie z různých koutů České republiky.

Nejenom já, ale také další diváci jsme bitvou v mírových podmínkách nadšeni. „Byl jsem na všech slavnostech. Také letos je to příjemné zastavení v času," obrací se ne mě Milan Černocký ze Vsetína.

Klid zbraní však nenastává ani poté, co byla historická bitva z období třicetileté války dobojována. Program pokračuje vystoupením skupiny historického šermu Adorea.

Večer sobotní části Portášských slavností ve Valašské Bystřici patří doslova bombě. Návštěvníkům se v kulturním programu představují členové souboru Altai Kai z ruské Altaje. Posluchačům předvádějí hrdelní alikvotní zpěvy jihozápadní Sibiře.

Poklidnou tečku za pátými Portášskými slavnostmi udělala nedělní mše a položení věnců u hrobů portášských velitelů.