V areálu předvedlo svůj um na sto padesát řemeslníků. Mezi nimi nechyběli kameníci, klempíři či bednáři. K vidění byly staré způsoby zpracování a opracování dřeva, například výroba štípaných plotů, žebříků, sudů, oken a dveří, loukoťových kol a násad do různého nářadí.

Mistři řemeslníci předvedli také výrobu ručně štípaného šindele a pokrývaní střech, výrobu cihel a kachlí i opracování kamene. Velký prostor dostali o víkendu také kováři. U dvanácti výhní se jich vystřídalo na šest desítek.

Zpestřením programu byly ukázky drátování, práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka. Řadu řemesel si mohli návštěvníci, kterých do skanzenu tradičně dorazilo několik tisíc, také vyzkoušet.

Příznivci starých strojů mohli obdivovat unikátní benzínové motory, pohánějící štípačku a cirkulárku. V provozu byl rovněž stodvacetiletý parní stroj. Pro děti přichystali pracovníci muzea řadu soutěží.

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.