„Cílem letní tvořivé školy je umožnit učitelům základních škol poznat přístupy, metody a praktické postupy takzvaného činnostního učení," uvedl Radomír Válek, ředitel velehradské školy, která kurzy pořádá už jedenáctým rokem.

Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení.

Kurz letní školy předložil pedagogům soubor vybraných činnostních postupů do výuky vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní koly. Byl zaměřen na učivo vlastivědy, ale také na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Další kurzy byly zaměřeny na činnostní učení českého jazyku v 1. až 3. ročníku ZŠ a na informační technologie na I. stupni základní školy.

„V letní škole jsem poprvé. Chtěla jsem se v ní namotivovat, protože po prázdninách budu poprvé učit pátý ročník. Ve Velehradě jsem získala hodně námětů jak pracovat s dětmi jinak než jsem to dělala doposud. Jsem přesvědčená, že činnostní učení bude žáky zajímat," svěřila se Libuše Smreková z Ostravy-Proskovic.

„Tvořivou školu absolvuji už podeváté, z toho počtvrté ve Velehradě. Každé léto přijíždíme s kolegyní proto, aby se naše práce zlepšila, abychom načerpaly inspiraci a chuť dál s dětmi pracovat," nechala se slyšet Pavlína Burdová, ředitelka malotřídní školy v Novém Oldřichově na Českolipsku.

Se svými žáky by se prý nechtěla vrátit k nějaké frontální výuce ani k tomu, že jako učitelka bude dětem něco diktovat od tabule.

Poklonu jí vysekla Dagmar Svobodová z Ústí nad Labem, lektorka kurzu vlastivědy, která na letní škole přednáší pedagogům už podeváté.

„Paní ředitelka Burdová je úžasný a velmi pracovitý člověk. Na letní školy jezdí pravidelně, protože chce na nich získat co nejvíc zajímavých informací, aby je mohla předávat dál," sdělila lektorka.

Podle jejích slov se v její třídě sešly skvělé a pracovité kantorky.

„Stačí jim říct několik slov a okamžitě mají připravené pomůcky, krásně odpovídají, jako by byly dětmi v lavicích. Když si paní učitelky kurz zažijí a samy si činnostní učení vyzkoušejí, tak je pak budou uplatňovat ve vyučování se svými žáky," je přesvědčená Dagmar Svobodová.

POZNÁMKA ZDEŇKA SKALIČKY

Dobře využité prázdniny

Široká nabídka kurzů zaměřených na činnostní učení v jazyku českém, matematice, vlastivědě a informačních technologiích ve všech předmětech základní školy, efektivní náměty a postupy do výuky, výměna zkušeností s kantory z jiných škol v Česku, ale také poznávání jeho krás. To všechno a ještě mnohem víc nabízí pro učitele I. stupně základních škol Letní tvořivé školy.

Jedna z nich byla už po jedenácté v poutním Velehradě. I letos se mezi nadšenými pedagogickými pracovníky, až na jednoho učitele, to byly samé učitelky, našli tací, kteří mysleli na to, čím by po prázdninách mohli obohatit výuku. A není divu. Vždyť činnostní učení je právě to, co dětem maximálně pomáhá pochopit učivo a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Kromě toho velehradská letní škola předložila i letos pedagogům možnost aktivního odpočinku, relaxace a takzvané „dobytí baterií".

Oni přinesou po prázdninách do svých vzdělávacích ústavů zajímavá témata i metody práce. Seznámili se totiž s moderními technologiemi a možnostmi jejich smysluplného využití ve výuce při aktivním zapojení všech žáků. Domů dnes budou odjíždět plni nových zážitků, inspirace a chuti předávat nové informace svým žáčkům.