V přebudované konírně se stájí, jejichž vznik lze klást do druhé poloviny 16. století, vzniklo Velehradské muzeum, v prvním podlaží nad ním pak Muzeum bible. Vstup do obou je přes infocentrum VCDM.

„Muzeum bible nabídne návštěvníkům mnoho zajímavého o posvátné knize, a to od samého počátku po současnost v kontextu staletí. Velehradské muzeum poskytne zase část stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, která bude mít pokračování v lapidáriu pod bazilikou," uvedl František Ingr, koordinátor kulturních aktivit Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Zmíněná muzea vznikla v rámci projektu Velehrad centrum kulturního dialogu východu a západu, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 20072013 a ze státního rozpočtu České republiky.

Podrobnější informace přineseme v některém z příštích čísel Slováckého deníku.