Vesnice potřebnou dokumentaci ale už připravila. Rozpočet na výstavbu byl vyčíslen na přibližně 87 milionů korun. Radnice počítá s podílem 17 procent. Zbytek má pokrýt dotace Ministerstva životního prostředí, lépe řečeno Státního fondu životního prostředí.

Proběhlo už také výběrové řízení na dodavatele stavby. „Jeden z neúspěšných uchazečů o zakázku se však odvolal. Celá záležitost tak skončila u Úřadu pro ochran hospodářské soutěže. „Čekáme na rozhodnutí. Kdy jej dostaneme, zatím nevím," pověděla Valašskému deníku starostka vesnice Ludmila Palátová.

Jisté podle ní je pouze to, že vesnici byl prodloužen termín platnosti takzvaného registračního listu projektu. „Jeho účinnost je do konce srpna. Do té doby musíme poskytovateli dotace předložit smlouvu s prováděcí firmou," uvedla starostka.

Překážkou k uskutečnění potřebného záměru jsou také pro Růžďku mezery v zákonech. „Například zákon o veřejných zakázkách, který umožňuje nekonečné průtahy při výběrových řízeních. Mohou, v nejhorších případech, znamenat i ukončení plánu z důvodů nedodržení stanovených termínů pro předložení podkladů poskytovateli dotace," posteskla si Palátová.

Na odkanalizování vesnice čeká 750 obyvatel Růžďky. „My jsme v přípravě odvedli spoustu práce. Stálo to všechno hodně peněz. Nebylo by to příjemné, kdyby toto všechno přišlo vniveč, a práce bychom letos nemohli zahájit," dodala první žena vesnice.

Ministerstvo životního prostředí opírá svoje kroky především o tvrzení, že jednou z hlavních priorit vlády je záchrana co největšího objemu ohrožených peněz z evropských fondů. „Proto ministerstvo a státní fond v posledních měsících průběžně zavádějí různá opatření, která mají umožnit provedení co největšího počtu projektů v současném programovém období. S ohledem na výše popsané riziko je ale zřejmé, že možnost uskutečnění některých záměrů bude možná spíše až v příštím programovém období," uvedla Jana Taušová z tiskového odboru Ministerstva životního prostředí.

Situace nenechává klidnými ani vsetínské poslance Parlamentu ČR. „Nedostatky zákona o veřejných zakázkách vnímám. Připravována je jeho novelizace. Kdy k ní ale dojde, to zatím nevím," vyjádřil se poslanec Pavel Volčík.

Razantněji se v tomto směru vyjádřil poslanec Petr Kořenek. „Zákon o veřejných zakázkách je zmetek. Komplikuje starostům život. Podnikatelé jsou naštvaní," řekl Valašskému deníku Kořenek.

Podle něj je závažným problémem také skutečnost, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemá stanoveny žádné termíny pro vyřízení podnětů. „To všechno je potřeba co nejdříve změnit," dodal.

Obyvatelé vesnice jsou postupem ministerských úředníků rozčarováni. „Zase někdo rozhodoval od zeleného stolu. Nějaké malé dědiny a život v nich pražské byrokraty vůbec nezajímají," posteskl si Luboš Šimek.

„Byla by to velká škoda. Také tady si zasloužíme pohodlnější život. Mám pocit, že ve všem je víc úředničiny, než bývalo," reagovala na zprávu o možném odložení odkanalizování vesnice Růžďanka Petra Trlicová.