Oba prameny splnily požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky.

„Podrobné informace o kvalitě těchto vod lze získat na odboru životního prostředí zlínské radnice nebo na webových stránkách města Zlína, také na vývěskách v místních částech Příluky a Malenovice," sdělila vedoucí odboru Vladimíra Pavlovová.

Upozornila však, že užívat vodu z obou pramenů je možné pouze na vlastní zodpovědnost. Nelze totiž zaručit, že voda z pramenů nebude náhodně znečištěna a tím neztratí svou kvalitu. (hed)

Ani studené počasí neodrazuje obyvatele Zlína od toho, aby pravidelne chodili k studánce v městské části Příluky pro čerstvou vodu. Podle odborníků je pramenitá voda čistá a vhodná pro pití.