Český olympijský výbor (ČOV) odsuzuje čínské násilí v Tibetu.

Zároveň zdůrazňuje sportovcům článek 51 olympijské charty, podle níž „v olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy.“ Ale ve vyjařování názoru jim bránit nebude.

Podle mluvčího ČOV Jana Martínka Mezinárodní olympijský výbor ještě zpracovává vysvětlení článku 51, aby bylo jasné, co si sportovci smí dovolit, a co už ne.

V prohlášení ČOV k účasti na Hrách 29. olympiády v Pekingu zaznívají pojmy jako lidská práva, politické problémy nebo bojkot. Výbor odsuzuje porušování lidských práv kdekoli ve světě a je znepokojen krvavými událostmi v Tibetu, lituje jejich obětí a věří v rychlé ukončení násilí, uvádí se v prohlášení.

„Odstavec o Tibetu byl zařazen aktuálně, jinak byl návrh prohlášení sestaven už asi před tři čtvrtě rokem,“ sdělil předseda ČOV Milan Jirásek.

„Český olympijský výbor nepřistupuje na úvahy o bojkotu olympijských her,“ dodal. „Úlohou sportu je stavět mosty, nikoli přehrady a zdi mezi zeměmi. Sport sám o sobě ale nemůže vyřešit politické problémy.“

Své prohlášení ČOV schválil na konferenci v Praze téměř jednohlasně.

Za prvořadý úkol považuje ČOV podporovat české sportovce v jejich přípravě a zajistit důstojnou reprezentaci České republiky na olympijských hrách, které budou zahájeny osmého srpna.

Zasedání pléna ČOV v centru metropole provázelo i shromáždění demonstrantů volajících po dodržování lidských práv na území Tibetu.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ ČOV K ÚČASTI NA HRÁCH V PEKINGU

Mezinárodní olympijský výbor vybral v roce 2001 za pořadatele Her XXIX Olympiády Peking. Volba proběhla demokraticky s dodržením všech stanovených procedurálních pravidel. Český olympijský výbor tuto skutečnost plně respektuje a věří, že v souvislosti s pořádáním olympijských her bude přísně dodržována Olympijská charta a její čl. 51, a to jak účastníky her, tak i hostitelskou zemí: „V olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy.“

Český olympijský výbor považuje za svůj prvořadý úkol podporovat české sportovce v jejich sportovní přípravě a systematicky připravovat účast české delegace na Hrách XXIX. Olympiády tak, aby byla zajištěna důstojná reprezentace České republiky.

Český olympijský výbor nikdy nevyvíjel, nevyvíjí a ani nebude na české sportovce vyvíjet jakýkoliv nátlak k omezení jejich svobody vyjadřování. Jediným požadavkem ČOV směrem ke sportovcům a dalším členům Olympijského týmu je dodržování Olympijské charty, které je podmínkou účasti na olympijských hrách, stanovenou MOV.

Český olympijský výbor, Mezinárodní olympijský výbor i ostatní národní olympijské výbory nejsou politické organizace, a přesto, v duchu Olympijské charty, považují lidskou důstojnost a její ochranu za důležité olympijské téma.

Proto Český olympijský výbor odsuzuje porušování lidských práv kdekoli ve světě.Český olympijský výbor je znepokojen krvavými událostmi v Tibetu, lituje jejich obětí a věří v rychlé ukončení násilí.Český olympijský výbor nemá žádné kompetence k tomu, aby o otázce dodržování lidských práv jednal s čínskou vládou. Za olympijské hnutí jedná s čínskou stranou Mezinárodní olympijský výbor, který požaduje dodržování závazků z čínské strany.

Otázka lidských práv a s ní související zákony a jejich dodržování je především v kompetenci vládních a mezinárodních vládních organizací /OSN/ a předmětem činnosti národních i mezinárodních nevládních organizací. Český olympijský výbor nepřistupuje na úvahy o bojkotu olympijských her. Naší zbraní v boji za pozitivní změny ve světě je porozumění mezi zeměmi a lidmi prostřednictvím sportu a šíření olympijského poselství.

Bojkoty olympijských her v sedmdesátých a osmdesátých letech nejen že nepřispěly k řešení problémů, kvůli kterým byly vyhlašovány, ale naopak jenom prohloubily spory a zostřily napětí mezi zeměmi. Úlohou sportu je stavět mosty, nikoli zdi a přehrady mezi zeměmi. Nemůže však sám o sobě vyřešit politické problémy. V tomto smyslu působí spíše nepřímo, využívá možností setkávání a spolupráce lidí bez ohledu na rasovou, náboženskou nebo politickou příslušnost a bez jakýchkoli diskriminací.