Seznam invazních, nepůvodních druhů s významným dopadem na EU byl Evropskou komisí přijat už v roce 2016. Nyní se seznam rozšiřuje o několik dalších druhů zvířat. Jde o korálovku pruhovanou (had), veverku Finlaysonovu (hlodavec), bulbula šupinkového (pták), axise indického (sudokopytník), několik ryb – sumečka černého, hadohlavce skvrnitého, gambusii komáří, gambusii Holbrookovu, mořčáka amerického, raka rusobokého (korýš), limnoperna (měkýš) a hmyz z čeledi mravencovitých (Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri a Wasmannia auropunctata).

Tyto druhy nelze od 2. srpna 2022 do Evropské unie dovážet. Na seznam s odloženou platností, a to od 2. srpna 2024, ještě přibydou další dva druhy živočichů: fundul mumiový (ryba) a drápatka vodní (žába).

Nařízení EU ukládá členským státům provádět úřední kontroly invazních druhů, v České republice tyto kontroly provádí právě Státní veterinární správa na Pohraniční veterinární stanici Praha-Ruzyně. „V souladu se zmíněným nařízením se invazní, nepůvodní druhy s významným dopadem na EU nesmějí záměrně držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí,“ upřesnil Vorlíček.

Pro zvířata, která jsou na seznamu nepůvodních, invazních druhů, platí od začátku letošního roku nová pravidla. Lidé, kteří je mají v zájmovém chovu, je musí do konce letošního roku zaregistrovat, aby si je mohli ponechat. Registrační formulář najdou na mzp.cz. Povinností majitele však zůstává zabezpečit tato zvířata proti úniku a zamezit jejich rozmnožování.

Seznam druhů

Bezobratlí
krab čínský, ploštěnka novozélandská, rak červený, rak mramorovaný, rak pruhovaný, rak Orconectes virilis, rak signální, sršeň asijská

Ryby
hlavačkovec Glenův, plotos proužkatý, slunečnice pestrá, střevlička východní

Obojživelníci, plazi
skokan volský, želva nádherná

Ptáci
husice nilská, ibis posvátný, kachnice kaštanová, majnaobecná, vrána domácí

Savci
burunduk páskovaný, muntžak malý, mýval severní, nosál červený, nutrie říční, ondatra pižmová, promyka malá, psík mývalovitý, veverka liščí, veverka Pallasova, veverka popelavá