Úskalí čekalo až skoro na konci. „Stejně jako u ostatních transportů v minulosti i tentokrát byl nejhorším místem z celé trasy dlouhé stovky kilometrů průjezd Prahou,“ poznamenává Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci v roce 2015 založila. Zubři ale zvládli převoz bez potíží. „Zvířata přijela v pořádku, hned po vypuštění z přepravníku se začala pást a namířila k napajedlu,“ doplňuje Dostál.

Covid výměnu prodloužil o rok

Francouzští zubři přijeli do Čech výměnou za trojici milovických zubrů. Výměna zvířat je důležitá kvůli zvyšování genetické pestrosti stád. Zubry člověk téměř vyhubil, po první světové válce jich zbylo na celém světě pouze dvanáct. Vzácnější bělověžská linie chovaná v milovické rezervaci pochází dokonce z pouhých pěti zvířat.

Chodský pes je české národní plemeno
Jako když obživne slavná ilustrace. Chodský pes je věrným a veselým plemenem

Výměna zvířat měla proběhnout už v loňském roce. Zabrzdila ji ale pandemie covidu. Termín transportu se přesunul nejdříve na podzim 2021, poté na zimu, následně na březen až zvířata nakonec odjela až nyní. „Pro převoz šlo o jeden z nejzazších termínů. Změny klimatu přinášejí teplotní extrémy i v měsících, které byly ještě před několika lety pro transporty bezpečné. Proto jsme nechtěli riskovat, že by v květnu opět převoz zmařilo počasí,“ doplňuje k převozu českých zubrů Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Obnova krve je nutná

Přestože stoupla i cena pohonných hmot, výměna zubrů byl plán, ze kterého rezervace slevit nechtěla. Výměny zvířat mezi rezervacemi jsou důležité, protože pomáhají zvyšovat genetickou rozmanitost stád a brání příbuzenskému křížení zvířat. U zubrů jsou ještě důležitější než u jiných druhů kopytníků. Zubři byli po první první světové válce člověkem téměř vyhubeni a celá jejich populace pochází z pouhých dvanácti zachráněných zvířat. Právě proto je zvyšování genetické diverzity stád u zubrů důležité. Rezervace zubrů vznikla v Milovicích v roce 2015. Má rozlohu 350 hektarů a je největší v České republice.