Loví za letu pomocí „radaru“, živí se hmyzem včetně škůdců, žijí často v blízkosti člověka. Řeč je o pozoruhodných netopýrech, kterých v České republice žijí téměř tři desítky druhů. S příchodem jara se netopýři probouzejí po zimním spánku, a to včetně jedinců, kteří by bez pomoci člověka zimu nepřežili.

Netopýři jsou velmi citliví na jakékoli vyrušení. Probudit je přitom člověk ze zimního spánku může i nevědomky. Využívají totiž úkryty na půdách nebo škvíry a dutiny domů. Probuzený netopýr bývá zesláblý a bez lidské péče se neobejde. Díky všímavosti lidí takoví jedinci často končí v záchranných stanicích, které přes zimu evidují 213 hibernujících netopýrů. V následujících týdnech po nezbytné péči poputují zpět do přírody.

Sokol stěhovavý.
KVÍZ: Ptáci na apríla slaví svůj svátek. Co víte o opeřencích žijících v Česku?

O vypouštění je zájem

První vypouštění takových netopýrů se uskutečnilo už minulý týden za obrovského zájmu veřejnosti v Praze u Hamerského rybníka. Právě nad vodními hladinami najdou netopýři nejvíce potravy. „Vypouštěli jsme 86 netopýrů rezavých, kteří strávili zimu v náhradním zimovišti. Šlo o kolonii, která si vybrala k zimování nevhodný úkryt na panelákovém balkoně,“ uvedla Dagmar Zieglerová, předsedkyně základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Nyctalus, která se specializuje právě na ochranu netopýrů. „Pro vypouštění byly vhodné povětrnostní podmínky, nepršelo a nefoukal silný vítr, podle předpovědi na několik následujících nocí se měly nejnižší teploty držet několik stupňů nad nulou,“ dodala.

Další vypouštění netopýrů za účasti veřejnosti plánují například v Centru pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec. Přesný termín bude záviset především na počasí.

Problematické zásahy do zimovišť

Kromě nevhodně zvoleného zimoviště, například kvůli tomu, že jejich původní vhodné bylo zničeno, bývají častým důvodem, proč netopýři zimují v náhradních, také jakékoli zásahy do jejich přirozených zimovišť. A to často z nevědomosti. Jde například o kácení starých stromů či různé stavební úpravy. Ochránci přírody v zimě varovali také před vstupy do podzemí či rozděláváním ohňů. Kouř a teplo z ohně rozdělaného v jeskyni či pod skalním převisem totiž proniká i do těch nejužších, nejhlubších skulin, netopýry může probudit a donutit vyletět. Na ty pak může čekat smrt umrznutím nebo vyčerpáním.

Sokol stěhovavý při krmení mláďat
Nerušit! Kvůli hnízdění vzácných ptáků je omezen vstup do Českého Švýcarska

S jarním probouzením netopýrů souvisí i první letošní příjmy netopýrů v záchranných stanicích. „Netopýři se koncem března budí po téměř pět měsíců dlouhém zimním spánku, který strávili v úkrytu bez zdroje potravy. Často bývají vysílení a dehydratovaní, někdy je nalézáme na zemi neschopné vrátit se do úkrytu. Bez pomoci člověka mohou uhynout, přitom stačí pár dní péče v záchranné stanici a bez problému se vrací zpět do přírody,“ sdělila Kateřina Burešová z ČSOP.

Přísná ochrana

Netopýři si pozornost lidí zaslouží nejen schopností pohybu a lovu potravy ve tmě za pomoci echolokace (na podobném principu funguje i radar), skrytým způsobem života, kdy často žijí v naší těsné blízkosti, aniž bychom o nich věděli, velikou spotřebou hmyzu včetně škůdců, ale i velkou citlivostí na různé lidské aktivity. Proto jsou všechny druhy letounů chráněny našimi zákony i mnoha mezinárodními úmluvami.

Co dělat při nálezu netopýra

V případě, že naleznete vysíleného nebo zraněného netopýra, volejte nejbližší záchrannou stanici. Jejich seznam naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Kontaktovat můžete také dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.

Ochránci přírody vyhlásili soutěž k Roku netopýrů  

Zajímáte se o netopýry, a navíc rádi tvoříte, kreslíte nebo píšete? Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil v rámci Roku netopýrů soutěž. Pomocí kampaně chtějí upozornit na nutnost a možnosti ochrany netopýrů. Výtvarná i literární díla s tématikou netopýrů je možné zasílat do konce srpna.

Jak se do soutěže zapojit? Vytvoříte vlastní kresbu, malbu, výrobek nebo text (například vtip, příběh či pohádku) s tematikou netopýrů a zašlete ho v podobě fotografie nebo PDF souboru na e-mailovou adresu soutez.smop@csop.cz do 31. srpna letošního roku.

Československý vlčák
Vynikají v lovu i hlídání svých pánů. Česko se pyšní sedmi národními plemeny psů

Účast v soutěži není omezená věkem. Do soutěže se tak může zapojit každý od batolete po seniory. A to nejen jako jednotlivec, ale i celá rodina, třída, škola, kroužek, oddíl či neformální skupina. „Organizátorem soutěže je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Každý zúčastněný obdrží zajímavou odměnu, na výherce čeká speciální cena,“ informovala Kateřina Burešová z ČSOP.

Protože jsou všechny druhy netopýrů chráněny a netopýry je zakázáno i jen rušit, do soutěže není možné posílat fotografie živých jedinců.

Český svaz ochránců přírody tematické roky vyhlašuje od roku 2020. Právě rok 2022 byl vyhlášen Rokem netopýrů.