Jelen evropský je místně největším býložravcem střední Evropy, zároveň se předpokládá, že jeho stavy v obou národních parcích neustále a neúměrně přibývají. Zaznělo to na zahájení projektu v polovině března v centru Saského Švýcarska v Bad Schandau.

„Vzhledem k tomu, že mladé listnaté porosty jsou jejich preferovanou potravou, může tento růst limitovat jejich obnovu, což zvláště platí v silně narušených ekosystémech Českosaského Švýcarska. V našem projektu se budeme snažit vybalancovat všechny očekávané funkce obou chráněných území,“ řekl Aleš Vorel, vedoucí projektu z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, která se na projektu také podílí.

Snímky zvířat z fotopastí
Aktivita zvířat se při covidovém lockdownu změnila. Odhalily to fotopasti

Přehled o pohybu jelenů krajinou získají výzkumníci pomocí obojků, které dostane na krk patnáct jelenů. „Společně s českými kolegy z týmu Miloše Ježka z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU budeme schopni aplikovat stejné monitorovací techniky na úrovni celé krajiny projektového území, což s přihlédnutím k dalším čtyřem rozsáhlým projektům v Sasku a Bavorsku zdokonalí naši znalost ekologie jelena evropského,“ uvedla Vendula Meissner-Hylanová z drážďanské Technické univerzity.

Začínající spolupráci oceňuje i mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov: „Společný sběr dat a dobře porovnatelné výsledky umožní rozhodování při péči o jelení zvěř tak, aby postupy na české i německé straně hranice byly blízké či jednotné. Téma optimální péče o jelení zvěř je důležité i proto, že její početní stavy do značné míry mohou ovlivňovat vývoj obnovujících se lesních porostů, které se právě nacházejí ve velmi citlivé části vývoje.“

Vlci pod drobnohledem

Cenné údaje o chování jelena a jeho putování krajinou na pomezí Česka a Saska si slibují také na Správě národního parku Saské Švýcarsko. Ale také o vlcích a jejich lovu, který může migraci jelenů ovlivnit.

„Na základě těchto informací a monitoringu obnovy lesa budeme schopni přizpůsobit management jelenů v přeshraničním kontextu a zvýšit jeho efektivitu. Těšíme se také na přeshraniční spolupráci se všemi partnery a doufáme, že navážeme dlouhodobou společnou spolupráci, která tímto projektem začíná,“ vysvětluje mluvčí NP Saské Švýcarsko Hanspeter Mayr.

Liška v zajetí
Ministři se ostře přou kvůli zabíjení lišek. Zákaz myslivci odmítají

Zkoumání predátorů, jako jsou právě vlci, bude mít na starost odborné pracoviště Senckenbergské přírodovědné společnosti ze Zhořelce.

„Zanalyzujeme složení kořisti v nalezených vzorcích vlčího trusu a u stržených divokých živočichů, srnců a jelenů, zkontrolujeme jejich zdravotní stav a věk. Ve srovnávací analýze lze za použití těchto dat porovnat vlky strženou zvěř s tou ulovenou lovci. To nám umožní vyvodit závěry pro úpravy v managementu srnčí a jelení zvěře pro oba národní parky,“ doplnila Catriona Blum-Rerát z přírodovědné společnosti.