Kromě vodních ptáků ale odborníci zmapovali i několik opeřenců, kteří obvykle odlétají zimovat do teplejších krajin. „V přírodě Podyjí se tak začíná projevovat oteplování klimatu a mírných zim. Celkově vědci v národním parku napočítali 680 jedinců z devatenácti různých druhů vodních ptáků a ptáků vázaných na vodní prostředí,“ uvedl mluvčí parku David Grossmann.

Ptačí obyvatelé táborské zoo. Ilustrační foto.
V táborské zoo se ptačí chřipky nebojí. Opeřence mají perfektně izolované

Kromě chřástala vodního je novinkou mezi zimujícími vodními ptáky i lžičák pestrý. „Malou skupinku těchto nápadně zbarvených kachen jsme pozorovali u mostu do Hardeggu. Spolu s nimi se zde pohyboval i další nový druh našeho sčítání. Exotická a nepůvodní kachnička karolinská. Samička, kterou jsme zahlédli, navíc vyniká světlou barevnou odchylkou, sníženou barevnou pigmentace peří,“ vysvětlil zoolog Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Ornitologové letos zaregistrovali kolem řeky i neobvykle vysoké počty zimujících červenek. Všimli si i drozda zpěvného nebo sluky lesní. „Jsou to ptáci, kteří od nás na zimu obvykle odlétají, i když ne příliš daleko. Jejich pobyt u nás je ale v souladu s trendem oteplování klimatu a dosavadním mírným průběhem letošní zimy,“ popsala ornitoložka Vlasta Škorpíková.

Ilustrační foto - útulek
Pomohly karanténa i čipování. Zájem o zvířata z útulků stoupl

I když pravidelně se v zimě v Podyjí objevuje severská kachna hvízdák eurasijský, letos sem zavítala v rekordním počtu. „Na dolní Novomlýnské nádrži bylo napočítáno jinou skupinou pozorovatelů 740 hvízdáků. To je rekordní počet pro jakoukoli lokalitu v Česku. Je tím zároveň už nyní překonáno i jejich celorepublikové maximum z roku 2018,“ vyzdvihl Mačát.

Hvízdáci v odkalovací nádrži

Jižní Morava tento druh podle něj evidentně přitahuje. „V regionu máme další významné shromaždiště. Jsou to odkalovací nádrže hrušovanského cukrovaru. Letos jsme zde sečetli 501 hvízdáků,“ dodal zoolog.

Orla mořského letos mohli lidé vidět kroužit i nad Znojmem. Ornitologové jich v národním parku napočítali hned šest. Krásný pohled nabízí i nejméně sedm výrazných ledňáčků říčních. Pozorovatelé také zahlédli šest nenápadných pěvců skorců vodních. „Potvrzen byl i stálý výskyt nepůvodní kachničky mandarinské, která žije již trvale v meandru Šobesu. V letošním roce jsme zde pozorovali devět jedinců této pestré kachny,“ upozornil Mačát.

Rodinka jedenácti nutrií se nastěhovala na rybníček rodiny Válkových v Chodovlicích.
Nutriím se daří. Za roztomilým zjevem se ale skrývá hrozba

V parku i v letošním roce zimuje rybí predátor kormorán velký. Svoji chutí na vysazované ryby dělá vrásky rybářům napříč Evropou. Během sčítání ornitologové zmapovali dvě větší hejna o součtu necelých 160 jedinců. To ale nijak nevybočuje z dlouhodobých průměrných počtů.

Do Podyjí se ornitologové vydali sčítat zimující vodní ptáky už po sedmnácté. Během druhého lednového víkendu se tak zapojili do celosvětové akce IWC (International Waterbird Counting), která se uskutečnila ve více než 170 zemích světa.