Státní veterinární správa (SVS) spolu s chovateli usilovala o získání statusu osm let. Příznivý nákazový status vstoupil v platnost 11. dubna. „Všechny chovy ovcí a koz v České republice jsou tak nyní uznány jako hospodářství se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce. Česká republika se tak zařadí po bok Rakouska, Finska a Švédska. Jiné členské státy tento status nemají,“ uvedl mluvčí správy Petr Vorlíček.

Plnění podmínek pro uznání statusu zajišťovala veterinární správa od roku 2015 do roku 2023. To znamenalo zajištění vyšetření dostatečného počtu ovcí a koz na TSE ročně, dlouholeté šlechtění plemenných ovcí za účelem zvyšování odolnosti těchto zvířat k TSE a žádný potvrzený případ klasické klusavky v Česku v sedmiletém období před podáním žádosti. V roce 2022 Česko o status oficiálně zažádalo Evropskou komisi. „Letos bylo dlouholetého cíle dosaženo. V případě obchodování s jinými členskými zeměmi nebudou již čeští chovatelé muset v případě plemenných zvířat žádat o udělení statusů pro jednotlivá hospodářství,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Hadi to teď v Česku nemají jednoduché. Roste totiž tlak predátorů i rozpínavost lidí, která jim bere místa k žití:

Zmije obecná
Sezona zmijí a užovek už začala. Po kousnutí nepijte alkohol či kávu

Přemísťování ovcí a koz v rámci Česka tak bude možné bez omezení, s výjimkou, že by se jednalo o hospodářství s vysloveným podezřením na TSE. Zvířata přemísťovaná z ostatních členských států do Česka budou muset pocházet buď z jednoho z uvedených tří států se zanedbatelným rizikem TSE, nebo v případě ostatních členských zemí musí pocházet z hospodářství s uděleným zanedbatelným rizikem TSE. Možné je také dovézt zvířata s přesně definovaným genotypem.

„Plnění podmínek pro udržení uvedeného statusu bude i nadále zajišťovat a kontrolovat u chovatelů SVS. Ročně se bude na TSE vyšetřovat více než 3 000 ovcí a koz starších 18 měsíců. Povinně budou vyšetřovány kadávery všech uhynulých, utracených a nutně poražených ovcí a koz,“ doplnil mluvčí SVS.

Vědecká obec napříč světem zkoumá, jaký dopad bude mít globální oteplování na populace včelstev:

Včelstvo se nezastaví. Včely vylétávají z úlu a nosí zpátky pyl i třeba vodu
Změny klimatu způsobí masivní úhyn včel, odhadují odborníci. V Evropě nejvíc

Klasická klusavka patří do skupiny onemocnění podobných jako známější nemoc šílených krav. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje změnami v chování, poruchami koordinace pohybu a končí vždy smrtí. Za původce onemocnění odborníci považují škodlivé bílkoviny – priony, které hostitelský organismus napadají bez toho, aby na ně reagoval imunitní systém, hromadí se v centrálním nervovém systému a způsobují nezvratné patologické změny.

Česko patří mezi země, kterým se v minulosti podařilo ozdravit chovy zvířat od řady nákaz stále se vyskytujících v jiných státech Evropy nebo světa. Za pomoci chovatelů a důsledného dozoru SVS se daří udržet v Česku dobrou nákazovou situaci. Loni už plnilo kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy skotu, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, klasického moru prasat, infekční bovinní rinotracheitidy a také status země se zanedbatelným rizikem nemoci šílených krav.