Sdružují desítky tisíc lidí, podporují jejich veřejně prospěšné záliby, hájí zájmy jejich i přírody, vychovávají děti a mládež. A často suplují činnost státu tam, kde už na to sám nemá kapacity, i s vědomím, že za to nikdy zaplaceno nedostanou. Teď jsou ale některé neziskové organizace, jejichž chod závisí i na dotacích od ministerstva zemědělství, v nejistotě. Každoroční příspěvek má podle nich resort snížit na nedostatečnou částku.

Dopis pro premiéra

Na problém upozorňují zveřejněným dopisem adresovaným vládě, v čele s premiérem Petrem Fialou, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz včelařů a Český svaz chovatelů, které zastupují více než 120 tisíc členů.

Vladimír Tomáš Smolík s vlkem na záchranné stanici Drosera.
Zraněný vlk by operaci nepřežil. Jeho stav je podle veterinářů vážný

„Do roku 2022 hradilo ministerstvo zemědělství náklady těchto prospěšných činností formou dotací pro neziskové organizace. Pro rok 2023 však dotace omezilo na nejvýše dva miliony korun na organizaci, což pro jmenované organizace jen zlomkem potřebného objemu peněz,“ píše v dopise předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Varuje, že uskupení budou muset omezit své aktivity, což bude mít dopad na celou společnost.

Nebude na osvětu ani na zadržování vody

Českomoravská myslivecká jednota má pověření od ministerstva zemědělství připravovat kurzy pro myslivce, myslivecké hospodáře či organizovat zkoušky loveckých psů. Myslivci ale také vedou kroužky pro děti, které učí lásce k přírodě a ekologii. Pro veřejnost pořádají myslivci pod touto organizací slavnosti i různé populárně naučné projekty, včetně pořadu o zpracování zvěřiny. A denně pracují pro životní prostředí.

„Bez dostatečných státních prostředků hrozí například šíření nemocí zvěře, stagnace poptávky po zvěřině, pokles množství krajinných úprav realizovaných myslivci za účelem zadržování vody v krajině i horší ochrana řidičů před přebíhající zvěří,“ vysvětluje stanovisko myslivců Janota.

S velkými obavami hledí do budoucna také včelaři. Omezenou podporu ze strany státu pociťují už druhý rok, což se promítá do jejich ekonomiky. „V současné době nám chybí částka okolo pěti milionů korun. Hledáme řešení, jak tento výpadek nahradit, ale je jasné, že nás čekají do budoucna velká omezení,“ říká předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Doplatí na to zejména včelaři-nováčci

Prostředky od státu využíval svaz hlavně na vzdělávací aktivity. „Stěžejním je pro naši základnu odborný časopis Včelařství, který rozesíláme každému členovi. Tam se dozví všechny informace ohledně práce se včelami v konkrétních obdobích, vše ohledně nákaz, veterinárních předpisů, léčby a prevence. Je to důležité zejména pro začínající včelaře,“ vysvětluje Machová.

Královédvorské zoo se odchov servalů daří. Kmotrou jednoho z nich byla zpěvačka Bára Basiková.
Serval na gauči je fotogenický. Ale do mazlíčka na hraní má daleko

Vydávání periodika je v přímém ohrožení, a nejen to. „Pokud prostředky nezískáme, budeme čelit i úbytku seminářů a dopady to bude mít i na práci s mládeží, kterou si vychováváme,“ obává se. To ovlivní i velikost členské základny do budoucna.

Omezené prostředky by ovlivnily i chod Českého svazu chovatelů. „Náš svaz financuje z prostředků veterinární prevenci v zájmových chovech. Pokud na to prostředky nebudou, zůstane to jen na možnostech chovatelů a může to vést k tomu, že se veterinární situace v drobných chovech zhorší,“ poznamenává předseda chovatelského svazu Ondřej Matouš. Chovatelům by se také navýšily náklady na výstavy zvířat.

Kolik jich je?
Všechny organizace mají dlouhou tradici a staly se pevnou součástí komunitního života. Českomoravská myslivecká jednota vznikla v roce 1923, dnes sdružuje okolo 55 tisíc myslivců. To je přibližně osmdesát procent držitelů loveckých lístků.

Téměř všechny, 97 procent včelařů, v Česku zastupuje Český včelařský svaz. Má 57 tisíc členů. Funguje od roku 1872.

Více než 15 tisíc lidí je členy Českého svazu chovatelů. Věnují se především chovu králíků, holubů, exotického ptactva, ale také koček nebo hlodavců. Funguje od roku 1957.