Zachránit populaci sýčků se snaží ochranáři z České společnosti ornitologické (ČSO) a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky (ÚBO AV ČR) v rámci projektu Zachraňme sýčka. „V dnešní době žije většina české populace sýčků na severozápadě Čech a většina obsazených lokalit se nachází na farmách. Mnoho našich aktivit proto probíhá v úzké spolupráci s farmáři, kteří jsou naši hlavní spojenci při záchraně této kriticky ohrožené sovy. Jsme rádi, že nám farmáři mnohdy vycházejí vstříc a pomáhají vytvořit vhodné podmínky pro sýčky, kteří jinak v české sterilní krajině s velkými lány nemají kde žít ani co lovit,“ uvedl koordinátor ochrany sýčků Martin Šálek z ÚBO AV ČR a ČSO.

Sýček obecný
• Malá sova o velikosti do 14,5 centimetru. Rozpětí křídel má asi 40 centimetrů.
• Shora je sýček hnědošedý s velkými světlými skvrnami.
• Charakteristická je pro něj velká hlava se široko od sebe posazenýma žlutýma očima.
• Jeho přítomnost prozrazuje pro něj typické houkání.
• Je věrný svému hnízdišti a má relativně malé domovské okrsky.

Právě velkoplošné zemědělství totiž vede k úbytku krajinných prvků. Nedostatečná pestrost krajiny je hlavním důvodem, proč sýčků, podobně jako jiných druhů ptáků, ubývá. Za posledních dvacet let se počet sýčků snížil o 94 procent na zhruba sto párů. Proto pro něj vyhlásili ochranáři záchranný program. Jeho cílem je stabilizovat populaci sýčka obecného tak, aby v Česku žilo minimálně tisíc párů. Ochranáři se toho snaží docílit například zabezpečováním nebo odstraňováním potenciálně nebezpečných technických pastí, ve kterých by sýčci mohli uhynout. Jde například o umisťování plováků do sudů a napáječek a zabezpečování komínů, okapů či trubek.

„Zároveň s farmáři domlouváme vhodný způsob hospodaření v okolí hnízdišť. Například mozaikovou seč travních porostů, zmenšování velikosti půdních bloků, výsadbu stromů a keřů či instalaci berliček. Se správci silnic pak dojednáváme nesekání silničních okrajů, aby nízká tráva nelákala lovící sýčky, kterým by pak hrozila srážka s autem,“ vysvětlila terénní pracovnice projektu Zachraňme sýčka Zuzana Holubová z ČSO. Právě pod koly aut nebo v pastech, jako jsou zahradní sudy na vodu nebo napáječky pro dobytek, sýčci umírají často.

Sociální sítě zaplavují fotografie a videa drobného živočicha, který připomíná nejmenšího ptáčka na světě. Už jste se také s „českým kolibříkem“ setkali?

Dlouhozobku svízelovou si lidé pletou s kolibříkem. Jde však o lišajovitého motýla
Kolibřík v Česku? Kdepak, lišajovitý motýl však svým vzhledem překvapí

Mnoho sýčků hnízdí ve speciálních budkách. Ochranáři na vhodné lokality instalovali padesát nových budek ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji. „Součástí této aktivity je také zabezpečování všech stávajících hnízdišť proti predátorům, jako jsou kuny a kočky,“ doplnila Holubová. Tam, kde je nedostatek přirozené kořisti, přistoupili také k přikrmování. V době péče o snůšku a vylíhlá mláďata tak poskytují sýčkům laboratorní myši. Hnízdění je pro sýččí pár totiž velmi náročné období.

Důležitý je také výzkum. Ornitologové každoročně monitorují houkající samečky a narozená mláďata, aby měli přehled o úspěšnosti sezóny.

Mláďata sýčků obecnýchMláďata sýčků obecnýchZdroj: Jiří HornekPopulace sýčků
Počet mláďat sýčků v jádrové populaci severozápadních Čech:
• 2017: 37
• 2018: 43
• 2019: 66
• 2020: 95
• 2021: 56
• 2022: 62
• 2023: 74

Počet dospělých volajících samců sýčků v jádrové populaci severozápadních Čech:
• 2017: 65
• 2018: 59
• 2019: 56
• 2020: 62
• 2021: 68
• 2022: 59
• 2023: 59

Zdroj: Birdlife