„Zdravá zvířata, zdraví lidé,“ zní heslo Veterinářů bez hranic. Důvod je nasnadě. Řada zvířecích nemocí je přenosná na člověka a například v případě vztekliny může být smrtelná. Nemoc, kterou máme spojenou u nás především s divokými zvířaty a psy, je v Africe bohužel často spojená s výskytem u hospodářských zvířat, jako jsou i velbloudi či osli, které chovají domorodé kmeny pro svoji obživu.

Bezdomovci i senioři

Vakcinace proti vzteklině ale není jen doménou zahraničních projektů. Na konci září Veterináři bez hranic společně s organizací Psí život provedli očkování proti vzteklině pro psy lidí bez domova i v Česku. Jejich další tuzemský projekt zase pomáhá českým seniorům. „Projekt Stárneme spolu se snaží pomoci seniorům s výlohami na veterinární péči. Velká spousta seniorů žije sama, jako vdova/vdovec a jen s jedním příjmem. Někdy se tak může stát, že ačkoliv by majitel rád dopřál svému věrnému čtyřnohému příteli vše, co potřebuje, je tato péče mimo jeho finanční možnosti,“ popsala veterinářka a zástupkyně ředitele české sekce Veterinářů bez hranic Barbora Červená.

Pomoc je možná díky zahraniční nadaci Vancouver Foundation a především díky spřáteleným veterinářům. Česká sekce má také řadu dobrovolníků, kteří své veterinární zkušenosti uplatňují i v zahraničí. Někteří působí například v Somalilandu. Autonomní oblastí na severu afrického rohu prochází jedna z hlavních cest ilegálního obchodu s ohroženými africkými zvířaty.

Vláda Somalilandu a mezinárodní organizace proti tomu bojují, pokud se ale podaří rozbít nějakou pašeráckou síť, nekončí to jen zatčením pašeráků. Nutné je také postarat se o zachycená zvířata.

Jako dobrovolník přijela do Somalilandu pracovat na několik týdnů i studentka veterinární univerzity v Brně Linda Mouyabi. Zakotvila v Útulku pro volně žijící zvířata v Hargeise. Ten je zajímavý především přítomností kočkovitých šelem. „Zapojovali mě do veterinárních aspektů péče nejen o gepardy, ale i občasné jiné druhy, které se objevily kastrace domácí kočky, ošetření štěňat zamořených parazity,“ popsala studentka své působení.

Praxi doplnil i odchyt a převoz antilop. Třem desítkám zvířat hrozilo bezprostřední nebezpečí a bylo nutné je převézt na bezpečné místo.

Organizace Vétérinaires Sans Frontières v současné době působí ve 38 zemích světa. Kromě Afriky je aktivní také v Asii nebo zemích Jižní Ameriky. Podle výroční zprávy organizace za rok 2020 pomohli veterináři a další dobrovolníci více než dvěma milionům rodin. Hodnota finanční pomoci přesáhla 52 milionů eur. „Společně jsme ošetřili více než 27 milionů zvířat, podpořili více než 4600 veterinárních odborníků,“ uvedla organizace.

Řada projektů přesahuje rámec veterinární pomoci. Skrze zvířata může dojít i k vylepšení životní situace lidí, kteří jinak živoří v bídě. Příkladem může být mise v Bangladéši. Švédská sekce vzdělává několik desítek žen v péči o kozy. Od základů chovu přes poskytování veterinárních ošetření. Cílem není nic menšího než zapojené ženy kvalifikovat pro vybudování vlastní kozí farmy, která bude díky získaným znalostem prosperovat, a ženám tak poskytne nejen zdroj jídla, ale především podnikatelskou příležitost.