Obrousit hrany mezi těmito dvěma proti póly by měla nově zřízená komise, kterou zřídil Královéhradecký kraj. Cílem komise je vést konstruktivní debatu nad dalším postupem a zabránit škodám v souladu s právní ochranou, kterou vlci v České republice mají.

„Každý nový útok spory vyostřuje a přibývá hlasů, které volají po odstřelu vlků. To je extrémní řešení, které není v souladu s ochrannou přírody,“ je si vědom náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek, který je odpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.

V Bernarticích vnikla smečka vlků do obory s daňky a deset jich zabila.
Dobrá zpráva pro chovatele: Za řádění vlků nově dostanou vyšší náhrady

Právě on byl zvolen předsedou komise. Zbývajících devět členů jsou zástupci svazu chovatelů, ministerstva zemědělství, akademiků, agentury ochrany přírody a krajiny nebo myslivců. „Členové komise patří mezi odborníky, kteří na problematiku nahlížejí z různých úhlů. Nebude lehké najít shodu, ale věřím, že řešení vyhovující všem stranám existuje,“ je optimistou Pavel Bělobrádek.

Úvodní jednání

První „oťukávací“ debata je naplánována na středu 14. dubna, kdy se členové komise setkají prostřednictvím videokonference. „Předpokládám, že zazní na úvod postoje jednotlivých účastníků,“ říká vernéřovický starosta Tomáš Havrlant, který je do komise nominován za Svaz chovatelů ovcí a koz. „Čekám s čím kdo přijde. My jsme ti, kdo chtějí změnu v nahlížení na vlka. Uvidíme, jestli i druhá strana bude ochotna jednat o nějaké změně přístupu,“ obává se Havrlant, aby se jednání netočilo jen kolem odškodnění za mrtvá zvířata.

Vernéřovický starosta zná názory třetiny členů komise, se zbývajícími se teprve seznámí. „Pokud vím, tak by to neměli být specialisté přímo na vlky a věřím, že se na přírodu budou dívat jako na komplex a posuzovat působení vlka na biodiverzitu a krajinu. Dívám se na to sice s nadějí, ale raději nemám velké očekávání,“ šetří optimismem, který by v jeho pohledu znamenal změnu v nahlížení na vlka.

Vydra říční
Vydry se zabydlují i v Krušnohoří a Ústeckém kraji. Přišly ze Saska

V loňském roce kraj vyplatil poškozeným za škody způsobené vlky kolem 1,6 milionu korun. Reálné škody jsou ale podle slov chovatelů těžko vyčíslitelné, protože se často jednalo o chovné kusy zvířat či domácí mazlíčky, což chovatelům způsobuje i psychickou újmu. Počet vlčích útoků rok od roku stoupá. Zatímco v roce 2017 bylo ve 20 případech usmrceno 70 zvířat, o tři roky později počet ohlášených útoků stoupl na 72 a uhynulých zvířat bylo 183.

Vlčí téma zajímá i europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který vývoj situace v regionu dlouhodobě sleduje. Minulý týden dorazil na Broumovsko, kde se setkal s chovateli. „Na stupňující se útoky vlků na domácí zvířata musíme pružně reagovat. Jasně vidíme, že dosavadní mechanismy na ochranu domácích zvířat před vlkem nefungují,“ komentuje Zdechovský s tím, že je pastevectví v tomto regionu silně ohroženo.

Vlka v národním parku zaujala fotopast.
VIDEO: Vlk si v národním parku České Švýcarsko pohrál s fotopastí

Také on vidí v ustanovené komisi jistou naději. „Situace není jednoduchá. Věřím ale, že pokud budou všechny zúčastněné strany konstruktivní, tak se komplexní řešení podaří najít,“ uzavírá Zdechovský.

Členové komise:
• Pavel Bělobrádek, oblast životního prostředí a zemědělství KHK

• Michal Andreas, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

• Tomáš Havrlant, Svaz chovatelů ovcí a koz

• Jaroslav Haimy Hyjánek, Výzkumný institut ochrany genofondů, v. v. i.

• Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc

• Patrik Mlynář, Ministerstvo zemědělství ČR

• Karel Rejchrt, DSO Broumovsko

• Josef Rusňák, AOPK ČR

• Petr Urban, Českomoravská myslivecká jednota, OMS Náchod

• Aleš Vorel, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze