Ačkoli v minulosti byl křeček polní častým obyvatelem otevřené kulturní krajiny, v posledních letech se početnost jeho populace drasticky snížila.

Důvodem je zejména klesající plodnost samic. Zatímco ve 20. století totiž jedna samice porodila asi dvacet mláďat ročně, nyní se v průměru jedná o pět až šest mláďat. Není proto divu, že v Německu či ve východní Evropě poklesly počty křečků polních až o 75 procent, upozornila BBC.

Odborníci si ale dosud nejsou jisti, proč k této změně došlo. Možných příčin je více – od globálního oteplování, přes intenzivní zemědělství až ke světelnému znečištění -, všechny ale mají jeden společný faktor: člověka. Jisté je zatím jen to, že pokud se situace dramaticky nezmění, křeček polní do třiceti let vyhyne.

Houba s cenou zlata 

Neradostná je také budoucnost housenice čínské, která má v tradiční medicíně doslova cenu zlata. Houba, která roste převážně na Tibetské náhorní plošině, je tradičně užívána pro celkové posílení organismu a zpomalení stárnutí. Traduje se, že úspěchy čínských běžkyň na dlouhé tratě v devadesátých letech minulého století byly výsledkem konzumace těchto hub.

Zdroj: Youtube

Vzrůstající poptávka po parazitické houbě, jejímž nejčastějším hostitelem jsou housenky můry Hepialus armoricanus však vedla ke snížení její populace o třetinu, připomněl britský list The Guardian.

Na Červený seznam kriticky ohrožených druhů, který je aktualizován každé dva roky, ovšem nezamířili pouze křeček polní či housenice čínská. Podle IUCN je kriticky ohrožena i téměř třetina ze známých druhů lemurů, a to zejména kvůli odlesňování a lovu na Madagaskaru.

A obavy budí i další osud velryby černé, jejíž populace ke konci roku 2018 dosahovala počtu 250 jedinců…